Om Zusammen lernen

Samlingen er møntet mod tyskundervisningen i 9. klasse. Eftersom teksterne har forskellige sværhedsgrader og udformninger, vil en del af teksterne med fordel kunne anvendes til undervisningen i 10. klasse.

Det kan ikke udelukkes, at læreren for 8. klasses elever, der arbejder med differentieret undervisning, også vil kunne drage fordel af de lette tekster, for eksempel af de små fortællinger.

Samlingen er struktureret med henblik på genkendelighed og gennemskuelighed. Denne struktur har til formål at lette lærerens didaktiske arbejde, samt at give eleven pejlemærker og en lettere og mere overskuelig arbejdsgang over længere forløb. Til hvert emne knyttes forskellige typer tekster, som udfylder fagets fastlagte målsætning omkring ”Fælles mål” med henblik på teksternes indhold, alsidighed og forskellighed.

Alle teksterne er redigeret centralt med henblik på indlæring af de vigtigste ord og udtryk for det valgte tema. Ordvalget i teksterne er i sin helhed forsøgt nøje afstemt med det sprogniveau, som ønskes i 9. klasse. På basis af repetition styrkes det centrale ordforråd, som gør eleverne i stand til frit og nuanceret at udtrykke egne tanker i hverdagskommunikation. Til alle tekster er der angivet normalsidetal i indholdsfortegnelsen.

Til hver tekst er der knyttet fem spørgsmål. De første fire spørgsmål er generelle forståelse- og kontrolspørgsmål, hvor svarelementer typisk kan hentes i teksten. Det sidste spørgsmål er som regel et åbent spørgsmål, der retter sig mod elevens egne holdninger. Spørgsmålet giver eleven mulighed for, at udtrykke eget synspunkt ved hjælp af gloser og argumenter fra teksten.

Efter hver tekst foreslås en eller flere aktiviteter og lege, som eleverne, i samarbejde og på tværs af klassen, kan hjælpe hinanden med at løse på forskellig vis. Der findes en beskrivelse af disse forløb og lege sidst i bogen. Opgaverne til teksterne har først og fremmest til hensigt at fremme elevernes mundtlige færdigheder. Desuden findes i hvert afsnit en Quiz og byt til hele klassen opgave for hele klassen, som kan anvendes som forberedelse til den mundtlige prøve. Spørgsmålsark til hvert emne kan naturligvis også benyttes i andre sammenhænge. Eftersom klasserne kan være meget forskellige, må læreren vurdere om opgaverne passer elevgruppen og anvende dem, der er mest hensigtsmæssige i forhold til klassesammensætningen. I hvert afsnit findes også forslag til skriftlig opgave.

Student Media ApS – Cvr. 31482933 – 8000 Aarhus C – P. Hiort Lorenzens Vej 2A, 2. sal

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s